Foshan Cocobella Sanitary Ware Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Tỷ lệ phản hồi (30 ngày qua)

40% người mua đã liên hệ với nhà cung cấp này đã nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ.
(Lưu ý: Bao gồm các phản hồi được gửi trong Trung tâm Thương mại Alibaba và Quản lí thương mại )

Hiệu suất báo giá (30 ngày qua)

Nhà cung cấp đã gửi 9 báo giá cho người mua trong 30 ngày qua.
Gửi email cho nhà cung cấp này